Rodinný právník

Mgr. Alexandra Floriánová, advokátka
Viktora Huga 468/11
150 00 Praha 5
Česká republika

Tel: 736 238 556
E-mail: florianova@akflorianova.cz

Jsem advokátka se zaměřením na občanské a obchodní právo. V těchto oblastech práva poskytuji kompletní servis, a to jak při přípravě smluvních, či společestevních podkladů, tak při zastupování ve sporech před soudy a správními úřady.

Těžiště mé činnosti představuje zejména právo rodinné,dědické, právo nemovitostí se zaměřením na společenství vlastníků jednotek, kterým poskytuji veškerý servis a též právo sousedské. Poskytuji však právní poradenství ve všech otázkách, s nimiž se může člověk jako fyzická osoba či podnikatel setkat.

Zajišťuji svým klientům vždy individuální, korektní, konstruktivní a operativní přístup při řešení jejich problémů, a to především v oblasti rozvodu manželství, včetně rozvodů s mezinárodním prvkem, řešení problematiky úpravy poměrů nezletilých dětí, vypořádání společného jmění manželů i výživného, dále v oblasti dědického práva či problematiky týkající se nemovitostí jak z hlediska smluvního zabezpečení jejich převodu, tak z hlediska sporů ohledně nemovitostí, to vše s ohledem na nový občanský zákoník účinný od 1.ledna 2014.

Právní služby poskytuji v českém, německém a anglickém jazyce.

Člen České advokátní komory. Evidenční číslo 16374.